Услуги

Одиторски услуги
Одиторски услуги Ние предлагаме независими одиторски услуги подобряващи надеждността и достоверността на информацията, предоставена от предприятия на инвеститори, кредитори и други заинтересовани страни. Нашия подход се основава на последователна методология, съобразена с изискванията на Международнитe одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (МОССИС) при спазване на професионална почтеност, независимост и етично поведение.   Нашите одиторски
Още...
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.